Sündmused

Seikluskasvatus

Seikluskasvatusliku keskkonna loomise aine raames teevad praktilist tööd kogukonna arendamiseks nii tudengid kui ka õppejõud. Tudengite ülesanne on suunata oma teadmiseid ning oskuseid koolinoortele, organiseerides neile mitte ainult seikluslikke, vaid ka kasvatuslikke tegevusi. Õppejõud samal ajal organiseerib ja viib läbi huvilistest koolilaste vanematele ja õpetajatele kursust „Viha valitsemine“, järgides põhimõtet, et kasvatust vajavad kõik – nii lapsed kui ka täiskasvanud. Selle tudengite ja õppejõudude pilootprojekti sihtgrupiks on Viljandi linna ja Viljandi valla koolid. Tänaseks on käimas koostöö Heimtali ja Saarepeedi kooliga, Tääksi noortetoaga ning Viljandi Kutseõppekeskusega.

"Kuidas lapsele seletada, mis on meri? See on väga lihtne. Võta tal käest kinni ja vii ta mere äärde. Kuidas tudengit õpetada teist kultuuri tundma? See on väga lihtne. Võta tal käest kinni ning vii ta teise kultuurikeskkonda." Kultuuridevahelise kommunikatsiooni praktikumi raames osalevad tudengid erinevates rahvusvahelistes projektides mitmes riigis, sh Inglismaal, Rumeenias, Poolas ja Türgis.

Peale projekti analüüsitakse saadud kogemusi. Reeglina tehakse projektis osalemisest väike dokumentaalfilm.

Events

Adventure education

In the context of the subject Creating Adventure Education Environment, students and teachers work hands-on for community development. It is the students' task to direct their knowledge and skills to schoolchildren by organising not only adventurous but also educational activities. At the same time, the teacher organises and conducts the course Anger Management for parents and teachers of the schoolchildren, following the principle that everyone, children and adults alike, need to be educated.

The target group of this students' and teachers' pilot project is the schools of Viljandi and Viljandi Parish. Today, cooperation is in progress with Heimtali and Saarepeedi School, Tääksi Youth Room and Viljandi Vocational Training Centre.

"How do you explain to a child what the sea is? It's very simple. Grab his hand and take him to the sea."

"How to teach a student to know another culture? It's very simple. Grab his hand and take him to another cultural setting."

As part of the Cross-Cultural Communication Practice, students participate in various international projects in several countries, including England, Romania, Poland and Turkey. After the project, the lessons learned are analysed. As a rule, a small documentary about participating in a project is made.