Sündmused

Väljakutsete nädal

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 2017. aasta loomingulise projekti ideekonkursi võitis väljakutsete nädala nimeline projekt, mille eestvedajad olid kultuuri­akadeemia tantsukunsti esimese kursuse tudengid Anita Kuroljova ja Elina Masing. Projektist olid oodatud osa võtma kõik TÜ VKA tudengid, kõige enam oli osalisi etenduskunstide osakonnast; peale nende lõid kaasa kultuurikorraldajad, muusikud ja metallitöö eriala tudengid.

Projekti eesmärkideks oli enda ja teiste tundma õppimine, aktsepteerimine, enda (ka kui meeskonnaliikme) proovile panemine ja usaldamine, toimuva analüüsimine, erinevate erialade ja oskuste ühendamine ning ootamatustega leppimine. Rutiinivabas nädalas toimus palju tegevusi ja sai end mitmekülgselt arendada. Võeti vastu igapäevaseid loomingulisi väljakutseid, paljusid neist otsustas loos. Osalised olid omavahel võrdsed ning said enda kasutusse kõik eluks ja loomiseks vajaliku.

Protsess toimus Narva kunstiresidentuuris 28. veebruarist 4. märtsini 2018 ning kulmineerus avaliku showing'uga. Toimuvat jagati Facebookis ja Instagramis (@valjakutsete_nadal).

Fotod Heili Lindepuu

Events

The Week of Challenges

The 2017 Creative Project Design Competition of the Viljandi Culture Academy was won by the Week of Challenges project, which was led by Anita Kuroljova and Elina Masing, first year students of dance art. All academy's students were invited to participate in the project. Most participants were from the Department of Performing Arts; in addition, cultural management, music and metalwork students took part.

The objectives of the project were to get to know and accept oneself and others, to challenge and trust oneself (including as a team member), to analyse what was happening, to combine different disciplines and skills and to accept the unexpected. During the week free from routine, there were many activities and opportunities for self-improvement. Everyday creative challenges were met, many of them were decided by drawing lots. The participants were equal and had access to everything they needed for life and creation.

The process took place at the Narva Art Residence from 28 February to 4 March 2018 and culminated in a public performance. The event was shared on Facebook and Instagram (@valjakutsete_nadal).

Photos by Heili Lindepuu