Inimesed

Inna Raud

Inna Raud on kultuuriakadeemia vilistlane.

Inna on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemias nii rahvusliku tekstiili eriala kui ka pärandtehnoloogia magistriõppe. Tänaseks on ta spetsialiseerunud peamiselt rahvarõivaste valdkonnale ning tegutseb nõustaja ja õpetajana.

„Nii kaua, kui on käsitöövaldkonnas küsimusi – millised, kuidas ja miks, on olemas võimalus näha selles ka teadustöö suunda. Pärandoskuste säilimine koos küsimustele vastuste otsimise sügavusega on meie erialadel õppimise suurim väärtus.“

„Läbi käelise kogemuse peennüansside teadvustamine on aluseks meie esemelise pärandi lahtimõtestamisele. Samas toon esile ka seoste loomise tähtsuse – rahvarõivas ei ole ainult materjalid ja tehnoloogia, vaid oluline on teadvustada kogu talupojakultuuri elukorraldust.“

People

Inna Raud

Inna Raud is an alumna of the academy.

Inna has graduated from the University of Tartu Viljandi Culture Academy with a degree in native textile and a master's degree in native crafts. Today, she specialises mainly in folk costumes and works as an advisor and teacher.

"As long as there are questions in the craft sector – what, how and why – there is also a way to see the directions for research in it. Preserving inherited skills with the depth of the search for answers creates the greatest value of learning of our disciplines.”

"Perceiving finesse through the hands-on experience is the basis for understanding of our material heritage. At the same time, I would like to emphasise the importance of creating correlations: folk costumes are not just about materials and technology, but it is also important to recognise the peasant culture as a whole."