Inimesed

Kalvi Kants

Kalvi on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvihariduse pedagoogi eriala (2002). Kultuuriettevõtlusega alustas ta tegevust 1999. aastal, kui registreeris ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks, olles õpingute kõrval ka õhtujuht. Kalvi Kantsil on kolmeaastane müügi- ja turunduskogemus Ugala teatrist (2001–2004), kus ta töötas aasta projektijuhina ja hiljem reklaami- ja müügijuhina; seejärel viieaastane noorsootöökogemus MTÜ Viljandimaa Noortekeskuses (2004–2009).

Aastal 2010 asutas ta seiklus- ja meelelahutusüritusi korraldava ettevõtte Elamuspank, mis praeguseks on arenenud nelja kultuuriakadeemia vilistlasest töötajaga üritusturundusagentuuriks.

"Meie huvijuhtide kursusel oli huumoriga pooleks ütlus „Kui huvi on, siis miks mitte“. Tagantjärele vaadates oli akadeemia minu jaoks huvi tekitaja. Avatud ja loominguline õppekeskkond arendas või – pigem võiks öelda – vabastas loovust. Selle kõige juures oli erialaõppejõudude tugi pidevalt olemas, neile meeldis küsida: „Aga mida SINA tahad?” Kehtis reegel – vali vaid idee välja ja hakka tegutsema."

People

Kalvi Kants

Kalvi has graduated from the UT Viljandi Culture Academy (2002) as an extracurricular education pedagogue. He started his activity as a cultural entrepreneur in 1999, registering himself as a self-employed person and working as an event host during his studies. Kalvi Kants has a three-year experience of sales and marketing from Ugala Theatre (2001–2004), where he worked as a project manager for a year, and later as an advertising and sales manager; which was followed by five years of youth work at the NGO Viljandi County Youth Centre (2004–2009). In 2010, he founded Elamuspank, a company which organises adventure and entertainment events. Today, Elamuspank is an event marketing agency. The main team consists of four alumni of Viljandi Culture Academy.

"Among our course mates there was a half-humorous saying "if there is interest, why not" (a wordplay in Estonian). In retrospect, the academy created interest in me. An open and creative learning environment developed, or rather, released creativity. In amongst all this, there was constant support from the academic staff, they liked to ask: "But what do YOU want?" There was a rule – just pick out an idea and start acting."