Lavastused

12 Karamazovit

Pole kahtlustki, et Kristian Smeds on Soome kõige jõulisema käekirjaga lavastaja. Von Krahli teatri vahendusel on Eestiski seda tundelist ja metsikut Soome geeniust armastama õpitud. Tema ootamatud tõlgendused klassikast on kurikuulsad ja külastavad teatrifestivale Moskvast Brüsselini. „12 Karamazovit” ei olnud mitte järjekordne klassikatõlgendus, vaid kirgas meeleolu, millesse oli pühendunud kogu see maailmavallutusplaaniga meeskond.

Dramaturg ja lavastaja Kristjan Smeds

Laval teatrikunsti 8. lennu üliõpilased Jim Ashilevi, Kait Kall, Ott Kartau, Liis Lindmaa, Loore Martma, Maili Metssalu, Madis Mäeorg, Tõnis Niinemets, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Marion Undusk ja Ragne Veensalu.

Lavakujundus, kostüümid ja rekvisiidid Jani Uljas

Valguskujundus ja efektid Teemu Nurmelin

Muusikaline juht Ismo Laakso

Helirežii Martin Kikas

Valgustehnik Sten Valgus

Helitehnik Atte Olsonen

Tehniline tugi Enar Tarmo, Janno „John" Jaanus, Allan Räim, Oliver Kulpsoo, Anne-Mai Heimola

Plakat Marion Undusk

Graafiline teostus Emer Värk

Videomontaaž ja fotod Ville Hyvönen

Fotod ja kavalehe fotod Jana Solom

Turundus, dokumentatsioon, video Mirkka Maikola

Produtsendid Eeva Bregroth, Katrin Vingel

Fotod Ville Hyvonen

Esietendus 2011

Lavastus valmis Smeds Ensemble ja Von Krahli Teatri koostöös ning Euroopa Kultuuripealinnade Tallinn 2011 ja Turu 2011 toetusel. 14 etendust toimusid Tallinnas, 10 etendust Turus, lisaks etendused Berliinis, Hamburgis, Riias ja Amsterdamis.

Performances

The 12 Karamazov

There is no doubt that Kristian Smeds has one of the most powerful styles among Finnish directors. Through the Von Krahl Theatre, Estonia has learned to love this emotional and wild Finnish genius. His unexpected interpretations of classic works are notorious and visit theatre festivals from Moscow to Brussels. "12 Karamazovs" was not another interpretation of a classical novel, but a lucid mood in which this team with world conquering plans was devoted to.

Dramatist and Director Kristjan Smeds

On stage the class of 2011 of theatrical studies: Jim Ashilevi, Kait Kall, Ott Kartau, Liis Lindmaa, Loore Martma, Maili Metssalu, Madis Mäeorg, Tõnis Niinemets, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Marion Undusk and Ragne Veensalu.

Stage design, costumes and props Jani Uljas

Light design and effects Teemu Nurmelin

Musical design Ismo Laakso

Sound design Martin Kikas

Lighting Technician Sten Valgus

Sound Technician Atte Olsonen

Technical support Enar Tarmo, Janno "John" Jaanus, Allan Räim, Oliver Kulpsoo, Anne-Mai Heimola

Poster Marion Undusk

Graphic Design Emer Värk

Video editing and photos Ville Hyvönen

Photos Jana Solom

Marketing, documentation, video Mirkka Maikola

Producers Eeva Bregroth, Katrin Vingel

Photos Ville Hyvonen

Premiere in 2011

The production was done in collaboration with Smeds Ensemble and Von Krahl Theatre and supported by the European Capitals of Culture 2011, Tallinn and Turku. The production was on stage 14 times in Tallinn, 10 times in Turku, in addition to the performances in Berlin, Hamburg, Riga and Amsterdam.