Lavastused

Wonderland

Dayana Zagorskaya ütleb oma diplomilavastuse tutvustuses:

„Inimene on vaatamata oma soole patune. See, mis meiega elus juhtub, ei ole midagi muud kui meie valik. Meie valime ja meie määrame enda tee, mille kaudu elus liigume. Noored on need, kes loovad meie riiki, meie Wonderlandi. On see Imedemaa päriselt ime, mis toob rõõmu või siis vastupidi – on see rõve ja räpane koht... seda otsustame meie ise, inimesed; kõigepealt noored, kelle käes ja võimuses on Imedemaa loomise võimalus.“

Selle loo vundamendiks on L. Carrolli „Alice Imedemaal“ ja A. Puškini „Pidu katku ajal“, näitlejate elulood, isiklikud arvamused ja mõtted, mis tekkisid kas vestlustest või kirjutatud esseedest.

Lavastaja Dayana Zagorskaya

Valguskujundus Jari Matsi

Helikujundus Vootele Ruusmaa

Heli Robert Suun

Juhendaja Oleg Titov

Laval Karin Lamson, Märten Matsu (Rakvere teater), Jaune Kimmel (Rakvere teater), Martin Tikk, Stella Kruusamägi, Karl Kask/Carl Heinrich Pruun, Karl Robert Saaremäe, Tanel Ting, Grete Jürgenson (Rakvere teater)

Tänusõnad Getter Meresmaa, Anna Rosalie Uudre, Marie Anett Heinsalu, Liisa Liksor

Fotod Ksenja Kurs

Performances

Wonderland

Dayana Zagorskaya says in the presentation of her diploma performance:

"Man is a sinner despite his gender. What happens to us in life is nothing else than our choice. We choose and set our own path through which we move in life. Young people are those who create our country, our Wonderland. Is this wonderland really a miracle that brings joy or vice versa— is it a filthy and dirty place... we decide ourselves, human beings; first, the young who have the power to create a wonderland."

The foundation of this story is L. Carroll's "Alice in Wonderland" and A. Pushkin's "A Feast in Time of Plague", actors' biographies, personal opinions and thoughts that emerged from conversations or written essays.

Director Dayana Zagorskaya

Light Design by Jari Matsi

Sound Design by Vootele Ruusmaa

Sound by Robert Suun

Supervisor Oleg Titov

On stage Karin Lamson, Märten Matsu (Rakvere Theatre), Jaune Kimmel (Rakvere Theatre), Martin Tikk, Stella Kruusamägi, Karl Kask / Carl Heinrich Pruun, Karl Robert Saaremäe, Tanel Ting, Grete Jürgenson (Rakvere Theatre)

Gratitude goes to Getter Meresmaa, Anna Rosalie Uudre, Marie Anett Heinsalu and Liisa Liksor

Photos by Ksenja Kurs