Näitused

Oma Viis

Näituse „Oma viis” sõnapaar vihjab käe viiele sõrmele, mis teevad käsitööd. Näitusega tutvustati osakonna senise arengu käigus välja kujunenud arusaama rahvuslikust käsitööpärandist. Käsitöö mõiste hõlmab tavapärasele lisaks säästlikku looduskasutust, pärandi austamist, vaimse tasakaalu leidmist ja kummardust kehalisele tööle. On olemisviis, eluviis, väljendusviis, tegutsemisviis, nägemisviis, mõtteviis, loomisviis, väärtustamisviis, ellujäämisviis jne. Lisaks tähistati näitusega 20 aastat möödumist rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, talukujunduse ja rahvusliku käsitöö (praegu rahvusliku tekstiili õppekava) avamisest.

Näitus kajastas kogu osakonna tegevust. Iga õppekava esitles nii pildis, sõnas, helis kui ka esemetes mõnda olulist liikumissuunda. Väljas olid üliõpilaste ja vilistlaste tööd, aga ka osakonna ühe asutaja Anu Raua looming. Näituse esimese toimumiskoha – Eesti Rahvusraamatukogu – valik oli sümboolne: nii nagu rahvusraamatukogu hoiab Eesti kirjavara, hoiab rahvusliku käsitöö osakond Eesti esemelist pärandit.

Näitus avati esmakordselt 2014. aastal.

Näitus veebis:

http://omaviis.kultuur.ut.ee/

Näitust korraldas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond ning toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.