Näitused

Oma Viis

Näituse „Oma viis” sõnapaar vihjab käe viiele sõrmele, mis teevad käsitööd. Näitusega tutvustati osakonna senise arengu käigus välja kujunenud arusaama rahvuslikust käsitööpärandist. Käsitöö mõiste hõlmab tavapärasele lisaks säästlikku looduskasutust, pärandi austamist, vaimse tasakaalu leidmist ja kummardust kehalisele tööle. On olemisviis, eluviis, väljendusviis, tegutsemisviis, nägemisviis, mõtteviis, loomisviis, väärtustamisviis, ellujäämisviis jne. Lisaks tähistati näitusega 20 aastat möödumist rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, talukujunduse ja rahvusliku käsitöö (praegu rahvusliku tekstiili õppekava) avamisest.

Näitus kajastas kogu osakonna tegevust. Iga õppekava esitles nii pildis, sõnas, helis kui ka esemetes mõnda olulist liikumissuunda. Väljas olid üliõpilaste ja vilistlaste tööd, aga ka osakonna ühe asutaja Anu Raua looming. Näituse esimese toimumiskoha – Eesti Rahvusraamatukogu – valik oli sümboolne: nii nagu rahvusraamatukogu hoiab Eesti kirjavara, hoiab rahvusliku käsitöö osakond Eesti esemelist pärandit.

Näitus avati esmakordselt 2014. aastal.

Näitus veebis:

http://omaviis.kultuur.ut.ee/

Näitust korraldas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond ning toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Shows

Own Five

The word pair in the exhibition "Own Five" alludes to the five fingers that do handicraft. The exhibition presented the notion of native crafts heritage developed in the Department of Native Crafts.

The concept of crafts includes, in addition to the usual, sustainable use of nature, respect for heritage, finding mental balance, and homage to manual labour. There is a way of being, a way of life, a way of expression, a way of acting, a way of seeing, a way of thinking, a way of creating, a way of valuing, a way of survival, etc.

In addition, the exhibition marked the 20th anniversary of the opening of farm design and native crafts (now native textile), the first curriculum of the native crafts department.

The exhibition reflected the activities of the entire department. Each curriculum presented some of their important directions in images, words, sounds and objects. The works of students and alumni, as well as the works of Anu Raud, one of the founders of the department, were presented. The selection of the first venue of the exhibition, the National Library of Estonia, was symbolic: just as the National Library holds the Estonian literature, the Department of Native Crafts holds the Estonian material heritage.

The exhibition was first opened in 2014.

Online exhibition: http://omaviis.kultuur.ut.ee/

The exhibition was organised by the native crafts department of UT Viljandi Culture Academy and was supported by Folk Culture Endowment of the Cultural Endowment of Estonia.