Sündmused

Prof Kalju Komissarovi nimelise stipendium üleandmine

Prof Kalju Komissarovi nimeline stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna üliõpilastele erialaseks enesetäiendamiseks välismaal. Stipendiumiga toetatakse igal aastal kahte etenduskunstide osakonna üliõpilast.

Praeguse Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna kõrghariduslike õppekavade (teatrikunsti, teatrikunsti visuaaltehnoloogia ja tantsukunsti) ülesehitamise idee teatrimudelina kuulub Kalju Komissarovile. Teatrimudel õppeprotsessis tähendab, et tulevased teatri tehnilised ja loomingulised töötajad õpivad koos ja täiendavad üksteist, omandades arusaamise toimivast teatrimehhanismist kui ühisest loomingust.

Kalju Komissarov pidas oluliseks piiride tunnetamist. „Kui üliõpilane on piire tunnetanud, saab ta tegelda ka nende avardamisega.“

Stipendiumi eesmärk on väärtustada Kalju Komissarovi pikaajalist viljakat tööd teatrihariduse vallas. Stipendium määratakse üliõpilasele, kes on õpingutes tervikuna olnud tulemuslikult loominguline, distsiplineeritud, eetilisi väärtusi silmaspidav ning perspektiivikas oma erialal.

Stipendium antakse üle igal aastal 8. märtsil, prof Kalju Komissarovi sünniaastapäeval.

Fotod Mailiis Laur ja Maritta Anton

---

Prof. Kalju Komissarov scholarships are for UT VCA Performing Arts students for their professional development abroad. The scholarships are assigned to two students every year.

Kalju Komissarov owns the idea of creating the current higher education curriculum of Performing Arts (which specialities are: actor, dance teacher, director, production manager, visual technology) as a theatre model at UT Viljandi Culture Academy. This kind of theatre model in the learning process means that future technical and creative theatre employees learn together and complement each other, gaining a sense of a theatre mechanism that functions as a joint creation.

Kalju Komissarov considered it paramount to perceive the boundaries. "Once a student has perceived the boundaries, he can also expand them."

The purpose of the scholarship is to value Kalju Komissarov's long-term fruitful work in theatre education. The scholarships are granted to students who have been effectively creative, disciplined, mindful of ethical values, and promising in their field of study.

The scholarships are awarded every year on March 8, on the birthday of Prof. Kalju Komissarov.

Photos by Mailiis Laur and Maritta Anton