Näitused

Kulg

Kuidas kulgeb noore looja aeg? Kas see pakub talle piisavalt väljakutseid? Mis on suuremat rahulolu väärt, kas tegemise protsess, katsetamiste, ümbermõtlemiste hetked? Või arusaam, et oled osake paikkonna kultuurist ja kannad edasi käsitöötraditsioone? Või hoopis lõpp-tulemus ja kohale jõudmine?

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna lõpetajate fotonäitus „Kulg“ oli pilguheit üliõpilaste lõputööde praktilise osa tegemistesse ja tulemustesse.

Fotod Sandra Urvak

Shows

How does the time flow for a young creator? Does it offer enough challenges for him? What is more satisfying, the process of making, experimentation, the moments of rethinking? Or the notion that you are a part of the culture of the area and carry on the craft traditions? Or is it the final outcome and getting there?

The photo exhibition of graduates of native crafts department was a glimpse into the activities and results of the students' practical work.

Photos by Sandra Urvak