Näitused

Kulg

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna 2015. aasta lõpetajate fotonäitus „Kulg“ on pilguheit üliõpilaste lõputööde praktilise osa tegemistesse ja tulemustesse.

Kuidas kulgeb noore looja aeg? Kas see pakub talle piisavalt väljakutseid? Mis on suuremat rahulolu väärt, kas tegemise protsess, katsetamiste, ümbermõtlemiste hetked? Või arusaam, et oled osake paikkonna kultuurist ja kannad edasi käsitöötraditsioone? Või hoopis lõpp-tulemus ja kohale jõudmine?

Fotod Sandra Urvak

Shows

Journey

The photo exhibition of graduates of the year 2015 of native crafts department is a glimpse into the activities and results of the students' practical work.

How does the time flow for a young creator? Does it offer enough challenges for him? What is more satisfying, the process of making, experimentation, the moments of rethinking? Or the notion that you are a part of the culture of the area and carry on the craft traditions? Or is it the final outcome and getting there?

Photos by Sandra Urvak