Sündmused

Vabade kunstide professuur

Igal aastal valitakse Tartu Ülikooli poolt üks silmapaistev Eesti loovisik aastaks vabade kunstide professoriks. Professuur loodi humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna poolt 1993. aastal Tartu Ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks. Loengud on avalikud ka linnarahvale ning need on järelvaadatavad UTTV vahendusel. Alates 2017. aasta maist koordineerib professuuri kunstide keskus.

Iga akadeemilise aasta lõpus toimub pidulik professuuri ametireha üleandmine, kus eelmise õppeaasta ja järgneva õppeaasta professor arutlevad ühisel teemal ning professori ametikoht liigub uuele inimesele. Pidulik üritus on viimastel aastatel toimunud vana anatoomikumi ringauditooriumis, see on avatud ka linnarahvale ning ürituse salvestab UTTV.

Vabade kunstide professorite nimistu koos nende loengute ja ametireha üleandmise videosalvestustega leiab kunstide keskuse kodulehelt.

Every year, the University of Tartu elects one prominent Estonian creative individual as a professor of liberal arts for one academic year. The professorship was established by the faculty of arts and humanities in 1993 for the versatile development of the spirituality and creativity of the members of the University of Tartu. The lectures are also open to the public and can be watched on UTTV. Since May 2017, the professorship is coordinated by the centre for arts.

At the end of each academic year, the rake of office of the professorship is passed on from the current professor to the next one in an celebrative event where the two discuss a common topic. The event takes place in the round auditorium of the old anatomical theatre, it is also open to the townspeople and the event is recorded by UTTV.

The list of professors of liberal arts with the videos of their lectures and the rake of office ceremony can be found on the web page of the centre for arts.