Sündmused

Rakendusteatri konverents „Draama ühendab inimesi“

Rahvusvaheline rakendusteatri konverents „Draama ühendab inimesi“ toimub alates 2010. aastast ja toob kokku kunstimeetodeid rakendavaid praktikuid etenduskunstide valdkonnast.

Töötubades jagatakse draamameetodeid ja -kogemusi hariduse, tervise ja sotsiaaltöö vallas. Ettekannete voor avardab rakendusteatri maailmapilti ja vahendab värskemaid uuringuid. Programmi kuuluvad etendused, esitlused ja arutelud.

Sündmuse ümber on tekkinud rahvusvaheline draamapraktikute/uurijate võrgustik, kes toimetavad aastaringselt Erasmus+ jt arendusprojektides, mis omakorda kujundavad konverentsi programmi. Neljal korral on konverentsi korraldatud Ida- Virumaal koostöös Mäetaguse valla ja kooliga, Sillamäe linnavalitsusega ja Kohtla-Järve Järve gümnaasiumiga.

Fotod Mailiis Laur

The International Applied Theatre Conference "Drama Connects People" has been taking place since 2010 and brings together practitioners of different artistic methods in the field of performing arts.

The workshops share drama methods and experiences in relation with education, health and social work. The round of presentations broadens the worldview of applied theatre and mediates the latest research. The program includes performances, presentations and discussions.

An international network of drama practitioners/researchers has sprung up around the event, working year-round on Erasmus+ and other development projects that shape the conference programme. The conference has been organised four times in Ida-Virumaa county in cooperation with Mäetaguse municipality and school, Sillamäe town government and Järve gymnasium at Kohtla-Järve.

Photos by Mailiis Laur