Kontserdid

Ajamasin

Pärimusmuusika eriala üliõpilase Mari Meentalo diplomikontsert „Ajamasin" toimus Viljandi pärimusmuusika aida suures saalis 28. mail 2018.

Analoogsüntesaatorid ja heli Johannes Ahun

Valgus ja visuaalid Aleksander Sprohgis

Fotod Kerttu Kruusla

Music

Time Machine

Mari Meentalo's diploma concert "Time Machine" was held on 28 May 2018 in the large hall of Viljandi Traditional Music Centre.

Analog synthesizers and sound Johannes Ahun

Light and visuals Alexander Sprohgis

Photos Kerttu Kruusla