Kontserdid

Oma Maailm

Meil kõigil on oma maailm, mille valguses näeme, kuuleme ja mõistame ümbritsevat. Kontsert „Oma maailm” oli Marit Ilvese jazz-muusika eriala diplomikontsert ja esitusele tulid lood, mis olid oluline osa Mariti maailmast viimase nelja aasta jooksul, õppides Viljandis, Helsingis ja reisides maailmas ringi.

Kontsert „Oma maailm” toimus 27. mail 2017 Viljandi pärimusmuusika aida suures saalis.

Laval

Madis Orr kitarr, klaver

Andre Maaker kitarr, ksülofon

Mart Nõmm basskitarr

Karl-Markus Kohv trummid

Roland Mällo saksofon

Hans Mihkel Vares mandoliin

Kärt Anton laul, viiul

Liina Joonas laul

Kristiina Päss laul

Kersti Aun laul

Rauno Avel heli

Kärt Petser video, valgus

Kaisa Ekbaum ilus saal

Mirjam Siim plakat ja trükised

Fotod Ave Palm

Music

My Own World

We all have our own world, in the light of which we see, hear and understand. Concert “My Own World” was jazz student Marit Ilves' diploma concert. The songs that were perfomed were an important part of Marit's world for four years when she studied in Viljandi, Helsinki and travelled the world.

The concert took place on 27 May 2017 in the large hall of Viljandi Traditional Music Centre.

On stage

Madis Orr guitar, piano

Andre Maaker guitar, xylophone

Mart Nõmm bass guitar

Karl-Markus Kohv drums

Roland Mällo saxophone

Hans Mihkel Vares mandolin

Kärt Anton song, violin

Liina Joonas song

Kristiina Päss song

Kersti Aun song

Rauno Avel sound

Kärt Petser video, light

Kaisa Ekbaum hall decorations

Mirjam Siim poster and publications

Photos Ave Palm