Lavastused

Europa

„Europa” on 3. kursuse tantsutudengite ja Karl Saksa lavastusprotsessi tulemus, mille peamisteks analüüsi objektideks on Vana-Kreeka müüt Europast ning trompe l’oeil kunstitehnikal põhinev teos „Bella Vista”.

Müüt kui konstruktsioon ja nägemise psühholoogia asetuvad performatiivsete motiivide leidmise ja lavastuse dramaturgia kujunemise kõrgeimal pjedestaali astmel.

Prepareerisime, närisime, sülitasime välja müüti ja pilti. Foiniikia printsessi Europa posttraumaatiline stress ja kõrvulukustav nostalgia on raamitud trompe l’oeil’i optiliselt illussoorse maailmavaatega. Fookuse keskpunktiks on purskkaevu nire keset avamerd, mis moodustab performatiivse, neljast veerandist koosneva koordinaattasandi. Raiudes end läbi misanstseenide tormi ning põigeldes Zeusi piksenoolte eest, kavatseme kuldlõikes peavalu kiuste koju jõuda, sinna kus mäed on kõrged ja vohab vegetatsioon.

Juhendaja Karl Saks

Laval Liisbeth Horn, Elina Masing, Anumai Raska, Margaret Rooste

Valguskujundus Aleksandr Mirson

Fotod Taavet Jansen

Esietendus 8. märts 2020

Performances

Europa

Europa is the result of the production process of 3rd year dance students and choreographer Karl Saks. Their main objects of analysis were the ancient Greek myth of Europa and the work Bella Vista based on the trompe l'oeil art technique.

Myth as a construction and the psychology of vision were at the highest level of the podium in finding performative motifs and developing the dramaturgy of the production.

We prepared, chewed, spat out the myth and the image. The post-traumatic stress and the deafening nostalgia of the Phoenician princess Europa are framed by trompe l'oeil's optically illusory worldview. The focus is on a fountain stream in the middle of an open sea which forms a performative four-quarter coordinate plane. Cutting ourselves through a storm of mises-en-scène and dodging the lightning bolts of Zeus, despite the golden-section-headache, we are going to get back home where the mountains are high and vegetation thrives.

Instructor Karl Saks

On stage Liisbeth Horn, Elina Masing, Anumai Raska, Margaret Rooste

Lighting Design Aleksandr Mirson

Photos by Taavet Jansen

Premiere 8 March 2020