Lavastused

Primavera Paunveres

„Primavera Paunveres" on tantsulis-visuaalne lavastus, mille aluseks on Oskar Lutsu noorsooromaan „Kevade", Igor Stravinski muusika balletile „Kevadpühitsus" ja Sandro Botticelli maal „Primavera. Kevade allegooria". Laval põimusid kokku ja läbi rahvalik ning kaasaegne. See on moodne Luts teatrilaval.

Itaalia kunstniku Sandro Botticelli maal „Primavera" väljendab liikumist karnaalsest, füüsilisest armastusest platoonilisse, vaimsesse armastusse. Lutsu „Kevades" Arno ja Teele vahel midagi lihalikku küll ei toimu, unistatakse pulmadest, millega loomulikult kaasnevad ihulikud rõõmud, kuid teose kogu rahvale pähe kulunud lõpus Arno siiski keeldub Teele kutsest minna Rajale uut maja vaatama. Ta eelistab lilli, heinamaad, päikesepaistet ning „hüppab kähku vankrile ja sõidab kodu poole, ilma et ta enam kordagi Teele poole vaataks" – platooniline armastus võidab.

Kui Stravinski paganlikul müütosel põhinevas ning karnaalsusest nõretavas „Kevadpühitsuses" viiakse läbi iidset riitust, mille lõpuks „väljavalitu" sureb ohvritantsus, siis „Primavera Paunveres" on kaasaegne Lutsu „Kevade" riitus kuskil tantsuruumis, diskoteegis. Tõesti, Lutsu tegelased elavad ju ka kaasajal. Kas mööduks ükski päev, kus me ei kohtaks Arnot või Teelet, Liblet või õpetaja Lauri, isegi Julk-Jüri?

Nagu „Kevade" oli Arvo Kruusemendi (küll varasemalt teise režissöörina töötanud) esimene film, nii on ka „Primavera Paunveres" TÜ VKA 12. lennu esimene diplomilavastus. Ja ei tasu unustada, et „Kevade" ilmumise ajal oli Luts kõigest 25aastane noormees, kelle jaoks „Kevade" oli debüütromaan.

Lavastaja, kunstnik Sasha Pepeljajev

Tekst Oskar Luts ja Karl Koppelmaa (Teater Kelm)

Dramaturg Karl Koppelmaa (Teater Kelm)

Lavakujundus Sasha Pepeljajev ja Eero Ehala (TÜ VKA)

Kujunduse assistendid Külli Tamjärv ja Ülle Saluvere (TÜ VKA)

Muusikaline kujundus Sasha Pepeljajev ja Kenn-Eerik Kannike (TÜ VKA)

Valguskujundajad Kristo Kuusik, Karolin Tamm, Mari-Riin Villemsoo (TÜ VKA)

Videokujundus Kärt Petser, Carmen Seljamaa, Johanna Mägin (TÜ VKA), Karl Koppelmaa, Sasha Pepeljajev

Laval teatrikunsti 12. lennu üliõpilased Elar Vahter, Elena Koit, Grete Konksi, Hans Kristian Õis, Henessi Schmidt, Karolin Jürise, Kristjan Poom, Loviise Kapper, Maarja Tammemägi, Mari Anton, Mathias Einari Leedo, Peep Maasik, Silva Pijon ja Stefan Hein.

Esietendus 7. detsembril 2017 Ugala teatri suures saalis

Performances

Primavera in Paunvere

"Primavera in Paunvere" is a dance-visual play based on Oskar Luts' youth novel "Spring", Igor Stravinski's music for the ballet "Spring Celebration" and Sandro Botticelli's painting "Primavera. Allegory of Spring".

On the stage, folk and contemporary styles are braided together. The result is a modern Luts on a theatre stage. The Italian artist Sandro Botticelli's painting "Primavera" expresses the movement from carnal, physical love to platonic spiritual love. Nothing is happening between the characters Arno and Teele in the "Spring" of Luts, a wedding is dreamt about which naturally means bodily pleasures, but at the end of the novel, Arno refuses Teele's proposal to take the next step. He prefers flowers, the meadow, sunshine, and "jumps fast onto the carriage and drives to his home without ever looking back at Teele, platonic love wins.

While Stravinski's "Spring Feast" is based on a pagan myth and is full of carnation where an ancient rite is carried out, at the end of which "the chosen one" dies, then in "Primavera in Paunvere" there is a contemporary rite of Luts' "Spring" in a dance room or discotheque.

Indeed, Luts' characters live also in modern times. A day doesn't pass by when we don't see an Arno or Teele, Lible or teacher Laur, even Julk-Jüri among us.

"Spring" was the first film of Arvo Kruusement (although he previously worked as a second director), "Primavera Paunveres" is the first diploma play of the class of 2019 of theatrical studies. And it should not be forgotten that at the time of "Spring", Luts was just a 25-year-old young man, for whom "Spring" was a debut novel.

Director, Stage Designer Sasha Pepelyaev

Text Oskar Luts and Karl Koppelmaa (Theatre Kelm)

Dramatist Karl Koppelmaa (Theatre Kelm)

Stage Designers Sasha Pepeljajev and Eero Ehala (UT VCA)

Designers' Assistants Külli Tamjärv and Ülle Saluvere (UT VCA)

Musical Design Sasha Pepeljajev and Kenn-Eerik Kannike (UT VCA)

Light Designers Kristo Kuusik, Karolin Tamm, Mari-Riin Villemsoo (UT VCA)

Video Design Kärt Petser, Carmen Seljamaa, Johanna Mägin (UT VCA), Karl Koppelmaa, Sasha Pepeljajev

On stage Liivika Hanstin and the class of 2019 of theatrical studies: Stefan Hein, Karolin Jüris, Loviise Kapper, Elena Koit, Grete Konksi, Mathias-Einari Leedo, Silva Pijon, Kristjan Poom, Henessi Schmidt, Maarja Tammemägi, Hans Kristian Õis, Elar Vahter and Mari Anton.

Premiere on 7 December 2017 in the large hall of the Ugala Theatre.