Näitused

Pärandiluup: kindakiri

Kindad soojendavad meie käsi, aga vanasti kanti neid ka pulmades ja teistel tähtsatel puhkudel rituaalesemetena. Enamus kindaid kooti kahevärvilise kirjamise tehnikas, samas tunti ka teisi töövõtteid, nagu näiteks roosimine, vikeldamine ja tikkimine. Ilukindaid kaunistati geomeetriliste kirjadega ja põhiliselt oli mustrite otstarbeks kaitse või õnne taotlemine.

Käsitööpärand on osa meist, meie identiteedist, eneseteadvusest, koha- ja ruumitajust, igapäevasest keskkonnast. Pärand on elus asi – areneb meiega koos ja leiab üha uusi vorme ja väljundeid.

Näituse fotodel on kujutatud rahvusliku tekstiili eriala tudengite Eve Variku, Maren Suurna ja õppejõu Kristi Jõeste kootud esemeid.

Fotod Sandra Urvak, Enelin Pedak, Eva-Maria Komissarov

Shows

Gloves warm our hands, but in the old days they were also worn as ritual objects at weddings and other important occasions. Most gloves were knitted in a two-color pattern technique, but other techniques, such as inlay, travelling stitch, and embroidery, were also known. The gloves were decorated with geometric patterns and the patterns were mainly used for pursuing protection or happiness.

Handicraft heritage is a part of us, of our identity, self-awareness, perception of place and space, of our everyday environment. Heritage is a living thing – it develops with us and finds more and more new forms and outlets.

The photographs of the exhibition show objects made by the native textile speciality students Eve Varik and Maren Suurna and the native textile lecturer Kristi Jõeste,

Photos by Sandra Urvak, Enelin Pedak, Eva-Maria Komissarov