Näitused

Naised ja nahad

Rahvusliku tekstiili eriala juures on üheks spetsialiseerumismooduliks traditsiooniline nahatöö ehk nahkesemete valmistaja. Mooduli valinud tudengid avastavad nahatöö arheoloogiat ja ajalugu, vaatlevad ja harutavad mõttes lahti muuseumite nahkesemeid ning uurivad traditsioonilisi tehnoloogiaid ja folkloori.

Tõhela talu lammastel on olnud oluline roll nahastamise juures. Suviti pargivad üliõpilased Vormsil toornahku maarjajääga ning jahuhapatisega; katsetavad ka taimparki ja toornaha töötlemise erivõtteid. Peale millimeetri kaupa materjali tundmaõppimist saavad nad alustada kasukate ja jalatsite, kottide ja teiste esemete valmistamisega.

Kristina Rajando ja Made Uus, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud:

"Käsitleme looma kui tervikut ja püüame austavalt suhtuda kõigesse, mis tema juurde kuulub. Meie tegevuse pärast ei ole ükski loom pidanud kaotama oma elu. Pigem on tegu loomuliku eluprotsessi ja majandamisega, sageli ka kellegi teise jaoks jäätmematerjalide üleskorjamisega."

Näitust “NAISED JA NAHAD. Hunt, lambad ja teised” sai vaadata 2.–13. novembril 2015 Vilma maja galeriis.

Shows

Women and leather

One of the specialisation modules of the native textile programme is the traditional leathercraft, i.e. leather-gear making. The students who have chosen the module will discover the archeology and history of leathercraft, observe and analyse leather items in museums and explore traditional technologies and folklore.

The sheep of the Tõhela farm have played an important role in skinning. During the summer in Vormsi island, students tan rawhide with alum and flour tanning; are also experimenting with vegetable tanning and special techniques of treating hides. After learning the material millimeter by millimeter, they can start making coats and shoes, bags and other items.

Kristina Rajando and Made Uus, lecturers at University of Tartu Viljandi Culture Academy:

"We treat the animal as a whole and try to respect everything that belongs to it. For our actions, no animal has had to lose its life. Rather, it is a natural process of life and management, often also for recovering someone else's waste material."

Exhibition “WOMEN AND LEATHER. Wolf, Sheep and Others” was displayed in November 2015 at the academy’s Vilma building gallery.