Näitused

Kunstide keskuse galerii Tartus

Kunstide keskuse galerii avati Tartus vanas anatoomikumis koos keskusega 2017. a septembris. Galerii eesmärk on tutvustada Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlaste loometööd, kes on ühtlasi ka professionaalsed kunstnikud, disainerid või käsitöömeistrid ning samuti tutvustada tudengite loometööd, mis kursuste käigus valminud. Näitused vahetuvad iga paari kuu tagant.

Fotod Veiko Klemmer ja Jaak Kikas

Viimased näitused:

2020

Rauno Thomas Mossi näitus „Anatoomilised illustratsioonid “

Tudengitööde näitus „Kirivöö“

2019

Veiko Klemmeri näitus

Kristi Markovi ja Tuulike Kivestu näitus „Two Others“

Jaak Kikase näitus „Studia Botanica“

Kersti Rattuse näitus „Katsetused“

Tudengitööde näitus „Kirivöö“

Shows

The gallery opened in September 2017 along with the Centre for Arts at the Old Anatomical Theatre in Tartu. It exhibits a selection of creative work by the academic staff, students and alumni of the University of Tartu who are also professional artists, designers and artisans. The gallery also serves a as a mean to introduce the creative work done by the students at the Centre for Arts courses. Exhibitions change every few months.

Photos by Veiko Klemmer and Jaak Kikas

Last exhibitions:

2020

Rauno Thomas Moss’ exhibition „Anatomical Illustrations”

Student work exhibition „Estonian Pick-Up Belts"

2019

Veiko Klemmer’s exhibition

Kristi Markov and Tuulike Kivestu’s joint exhibition „Two Others”

Jaak Kikas’ exhibition „Studia Botanica“

Student work exhibition „Estonian Pick-Up Belts“

Kersti Rattus’ exhibition „Experiments“