Näitused

Pärandiluup: tordeerimine

Tordeerimine on sepa- ja ehtetöös kasutatav ümar- või kantmaterjali vintikeeramine ümber oma pikitelje. Tordeerimist on siinmail kasutatud nii kaunistamisvõtte kui ka materjali tugevdavate omaduste saavutamiseks alates muinasajast. Seda tehnikat kohtab eriti spiraalsõrmuste ja käevõrude puhul, aga ka viskeodaotsa rootsud on olnud reeglina tordeeritud.

Käsitööpärand on osa meist, meie identiteedist, eneseteadvusest, koha- ja ruumitajust, igapäevasest keskkonnast. Pärand on elus asi – areneb meiega koos ja leiab üha uusi vorme ja väljundeid.

Näituse fotodel on kujutatud rahvuslik metallitöö eriala vilistlase Siim Otsa valmistatud pinki ja õppejõudud Väino Niitvägi valmistatud sõlge.

Fotod Sandra Urvak ja Ruth Niitvägi

Shows

Twisting, when used in blacksmithing and jewelry making, is the screwing of round or square material around its longitudinal axis. Twisting has been used in our region since ancient times, both as a decoration technique and for achieving strengthening properties of the material. This technique is especially common in spiral rings and bracelets, although traditionally foreshafts of throwing spears have also been twisted.

Handicraft heritage is a part of us, of our identity, self-awareness, perception of place and space, of our everyday environment. Heritage is a living thing – it develops with us and finds more and more new forms and outlets.

The photographs of the exhibition show objects made by the native metalwork student Siim Ots and lecturer Väino Niitvägi.

Photos by Sandra Urvak ja Ruth Niitvägi